شناسایی و ارزیابی سازندگان و تامین کنندگان Fire Fighting Equipment_Aerosol

فراخوان

تستی

تستی

جاری

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۸:۴۵

اطلاعات تکمیلی


۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۸:۴۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) مجری طرح پروپیلن ایلام در نظر دارد خرید و اجرای Fire Fighting Equipment_Aerosol را پس از شناسایی و ارزیابی شرکت های واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت هایی که داری تجربه، دانش و توانایی فنی، حسن سوابق اجرایی، پروانه کار یا گواهی نامه های صلاحیت مروطه، توانایی مالی و توانایی تضمین کیفیت تجهیزات فوق و خدمات لازم مربوطه می باشند، دعوت می شود تا پایان وقت اداری روز سشنبه مورخ 09/02/1402 اطلاعات و مستندات خود شامل تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس . آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی (های) صلاحیت، سایر مجوزهای موجود از مراجع ذیربط، سوابق اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه شامل فهرست قراردادهای اجرا شده یا در دست اجرا، گواهی رضایت صادره از خریداران (کارفرمایان) قبلی، آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، گواهی اعتبار بانکی، تصویر کامل قراردادهای منعقده قبلی، فهرست مدیران و کارکنان کلیدی مرتبط با موضوع، مستندات مالکیت یا اجاره انبا و دفتر مرکزی، گواهی نامه معتبر نمایندگی (انحصاری یا غیر انحصاری) سازندگان معتبر خارجی و سایر مدارک مرتبط بنا به تشخیص خود را در پاگت دربسته به شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام به نشانی: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک 118 (ساختمان ریان ونک)، طبقه 5 واحد 501 (دبیرخانه کمیسیون معاملات) ارسال یا حضورا ارائه نمایند.

مدیر بازرگانی

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.