خط مشی کیفیت

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) با ماموریت تولید گرانول پلی پروپیلن در گریدهای مختلف ، فرایندهای خود را بر اساس نیازهای ذینفعان، الزامات نظامهای مدیریتی HSE-MS و 5S تعریف  نموده و به منظور حصول اطمینان از اینکه کارکنان در سراسر سازمان، تصمیماتی اتخاذ کرده و اقداماتی انجام می دهند که از ماموریت و اهداف سازمانی حمایت می کنند، خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می نماید:

·       تبعیت از کلیه قوانین، مقررات و الزامات سازمانی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مرتبط با فعالیت ها، محصولات و خدمات.

·       خلق ارزش بیشتر برای مشتریان از طریق توسعه شایستگی کارکنان، ارتقاء قابلیت ها و مزیت های رقابتی سازمان.

·       توسعه فناوری ها و بکارگیری ابزارهای نوین مدیریتی در راستای ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، ایمن و سازگار با محیط زیست.

·       ایجاد منافع برای ذینفعان و افزایش سطح رضایت آنها از طریق رسیدگی به موقع و اثر بخش به بازخوردهای مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان.

·       نهادینه سازی اصول آراستگی محیط کار و بهبود مستمر فرایندها در پیشگیری از هرگونه عدم انطباق محصول، مصدومیت و بیماری افراد، آلودگی محیط زیست و اتلاف منابع طبیعی.