مشخصات طرح


اهداف اصلی اجرای طرح

·         تکمیل زنجیره ی تولید مجتمع پتروشیمی ایلام با تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر

·         ایجاد اشتغال در منطقه

·         ایجاد امکان رشد صنایع پایین دستی

مشخصات فنی طرح

·         پروژه احداث واحد دست دوم پلی پروپیلن خریداری شده توسط شرکت ارغوان گستر ایلام در محدود پتروشیمی ایلام به ظرفیت  150،000 تن در سال

محصولات طرح و ظرفیت

·         پلی پروپیلن، 150،000 تن در سال (تولید نهایی 170،000 تن در سال)

خوراک طرح و میزان مصرف

·         پروپیلن : 150 هزار تن در سال

·         اتیلن : 10 هزار تن در سال

·         هیدروژن : 104/0 هزار تن در سال

محل تامین خوراک

·         واحد الفین شرکت پتروشیمی ایلام و سایر منابع