چارت سازمانی شرکت (Top Chart)

اعضاء هیات مدیره:

 

  • رئیس هیات مدیره : داود جعفری فر   گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
  • نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل : وحید نام نیک  سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
  • عضو اصلی هیات مدیره :  محمدمهدی مشتری پتروشیمی ارومیه
  • عضو اصلی هیات مدیره : بهزاد یاری   پتروشیمی ایلام
  • عضو اصلی هیات مدیره : ناصر زرین  صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان