چارت سازمانی شرکت (Top Chart)

اعضاء هیات مدیره:

 

  • رئیس هیات مدیره : داود جعفری فر  شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
  • نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل : وحید نام نیک  شرکت سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
  • عضو اصلی هیات مدیره : نیما امین زاده  شرکت پتروشیمی ارومیه
  • عضو اصلی هیات مدیره : بهزاد یاری  شرکت پتروشیمی ایلام
  • عضو اصلی هیات مدیره : محمد صابر فلاح  شرکت کود شیمیایی اوره لردگان