خرید Valves

مناقصه

PIDIDC - 1402/236

تستی

تستی

جاری

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۸:۲۴

اطلاعات تکمیلی


۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۸:۲۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور خرید Valves مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ 4 میلیون ریال به شماره حساب (IR 790180000000000306825771) به نام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز سشنبه 1402/02/05 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 206-203 و 208 تماس حاصل نمایند.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.