خرید Mass Flow Meter

مناقصه

PIDIDC - 1402/235

تستی

تستی

جاری

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۹:۰۷

اطلاعات تکمیلی


۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ فروردین ۱۴۰۲

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید Mass Flow Meter

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور خرید Mass Flow Meter مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ 4 میلیون ریال به شماره حساب (IR 790180000000000306825771) به نام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز سشنبه 1402/02/05 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 206-203 و 208 تماس حاصل نمایند.

 

امور بازرگانی

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.