آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات تأمین غذای پرسنل مجتمع

فراخوان

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات تأمین غذای پرسنل مجتمع اقدام نماید.

لذا بدینوسیله از شرکت هایی که دارای تجربه، حسن سوابق اجرایی، پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت مربوطه، توانایی مالی و توانایی تضمین کیفیت خدمات مربوطه را دارند، دعوت می شود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/10/13 اعلام آمادگی خود را بصورت کتبی به آدرس ایمیل tenders@pididc.com ارسال و دستورالعمل شرکت در مناقصه را دریافت نمایند. همچنین مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن 86092862 داخلی 208  تماس برقرار کنند. شایان ذکر است که پیمانکاران بومی دارای اولویت می باشند.