سیستم کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت

 

تولید و عرضه‌ی محصولات باکیفیت و مناسب نیازمندی مشتریان از اهداف مهم هر سازمانی است. برای رسیدن به این هدف نیاز به انجام فرآیندهای مدون و استاندارد کنترل کیفیت در محیط‌های تولیدی دارد تا هنگام دریافت مواد از تامین‌کنندگان، هنگام و پس از تولید محصولات، از کیفیت مناسب این اقلام مطمئن شوند.

سیستم کنترل کیفیت ، با امکاناتی مانند ایجاد طرح‌های کیفی بر اساس استانداردهای گوناگون، طرح‌های نمونه‌گیری AQL، کنترل کیفیت مواد ورودی، انجام بازرسی‌های دوره‌ای، کنترل کیفیت هنگام تولید، کنترل کیفیت محصولات نهایی و ارتباط با مدیریت بچ به شما اطمینان می‌دهد که در تمام مراحل تامین، نگهداری و تولید استانداردهای کیفی اعمال شده‌اند.

علاوه بر آن تیم‌های تضمین کیفیت می‌توانند همه‌ی فرایندهای مربوط به شکایات مشتری، عدم انطباق‌های حین تولید و اخطارهای کیفی به تامین کنندگان را در این ماژول پیش برده و اقدامات اصلاحی و پیش‌گیرانه را برای حل ریشه‌ای مسائل در واحدهای عملیاتی به گردش درآورند.

منافع و مزایا

کیفیت اقلام ورودی؛ گام اول در مسیر کیفیت

یکی از مهم‌ترین فرایندهای کنترل کیفیت، بازرسی مواد ورودی به شرکت است. با طراحی آزمایش‌ها مختلف به نوع آزمایش‌ها و  پیاده‌سازی مدل‌های متنوع نمونه‌برداری همواره الزامات کیفی رعایت خواهد شد.

با ورود محموله، میزان نمونه مورد نیاز بر اساس جداول AQL محاسبه شده، درخواست آزمایش برای آزمایشگاه‌های مختلف ارسال شده و پس از انجام آزمایش محموله ورودی تعیین تکلیف می‌شود.

سهولت و دقت بالای فرایند امکان بروز هر گونه اشتباهی را گرفته و با نگهداری سابقه آزمایشات هر تامین‌کننده می‌توان در مورد همکاری با آن تامین‌کننده در آینده تصمیم‌گیری کرد.

کنترل حین فرایند؛ شناسایی و گزارش بی‌کیفیتی به محض وقوع

در حین تولید یک محصول نمونه‌ برداری‌های متنوعی از خطوط تولید انجام شده و به آزمایشگاه‌ها ارسال می‌شود. بازه‌های زمانی، مقادیر ثابت تولید شده، مخازن، شیفت تولیدی و سیلوها معیارهایی برای نمونه‌برداری توسط گروه‌های کنترل کیفیت هستند.

با این معیارها از استمرار کیفیت محصول تولیدی اطمینان حاصل می‌شود و در صورت مشاهده هر گونه انحراف از محدوده‌های مجاز به سرعت تصمیم‌گیری شده و اقدامات لازم انجام می‌شود. انعطاف‌پذیری و تنوع روش‌های طرح‌ریزی نمونه‌برداری در کنترل کیفیت به شرکت‌ این اجازه را می‌دهد تا انواع روش‌های مورد نظر را برای کنترل کیفیت حین تولید (IPQC) طرح‌ریزی و اجرا کند.

برنامه‌ریزی فعالیت‌های واحد کنترل کیفیت

براساس طرح‌های کیفیت تعریف شده در سازمان و ارتباط آن‌ها با کالاها و فرایندهای خرید یا تولید، به ‌شکل خودکار اسناد کیفیت و برنامه واحدهای کنترل کیفیت تدوین خواهد شد و بر اساس آن سرپرستان واحدهای کنترل کیفیت، از طریق سیستم از فعالیت‌های پیش‌رو مطلع خواهند شد. این برنامه‌ریزی‌ها در نهایت باعث تسهیل در زمان اجرای فرایندهای بازرسی و کاهش هزینه‌ها خواهند شد.

تضمین کیفیت، رضایت مشتریان و رعایت استانداردها

ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایت‌مندی مشتریان، جزء مزیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان‌ها است. وجود سازوکاری برای شناسایی و ثبت آسان عدم انطباق محصولی و فرایندی حین تولید یا ثبت شکایات مشتریان؛ به شناسایی علل ریشه‌ای مسائل و اقدامات اصلاحی برای حل و جلوگیری از وقوع مجدد آنها کمک می‌کند. در ضمن نگهداری سوابق این اطلاعات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در آینده از نحوه حل مشکلات مشابه با خبر باشند.

 

 

امکانات و ابزارها

 • تعریف ویژگی‌های مختلف کیفی و کمی
 • تعریف ساختار و واحدهای کنترل کیفیت به همراه ظرفیت موجود، پرسنل و تجهیزات آزمایشگاهی
 • تعریف طرح آزمایش بر اساس استانداردهای مختلف برای محصولات و مواد اولیه
 • تعریف گروه آزمایشات در طرح‌های آزمایش همانند آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و توالی آنها
 • تفکیک حقوق دسترسی پرسنل آزمایشگاه‌های مختلف
 • امکان ارزیابی آزمایش‌ها در سطح سرپرستی و مدیریت کنترل کیفیت
 • پوشش فرایند کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • امکان تجمیع آزمایشات مربوط به بچ‌های ورودی با توجه به بچ سازنده
 • پوشش فرایند بازرسی حین و انتهای فرایند
 • تکرار آزمایش حین فرایند به صورت زمانی، تعدادی یا موردی (هر 2 ساعت، 200 عدد، هر مخزن و...)
 • پوشش فرایند بازرسی مجدد کالا (Retest)
 • پوشش فرایند آزمایشات متفرقه همانند آب، مخازن، PMQC و سایر موارد
 • چاپ گزارش Certificate of Analysis  بر اساس نتایج آزمایش‌ها
 • تعریف رویه‌های نمونه‌گیری پذیرش طبق جداول AQL و حین تولید (Fix Size) و ثبت نتایج به تفکیک نمونه‌ها
 • تعریف ویژگی‌های کیفی پارامتریک بر اساس سازنده (برای موضوعات Additional Tests)
 • ردیابی آزمایش‌ها به تفکیک بچ
 • ثبت و گزارش‌گیری ابزار و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش
 • ثبت عیوب مشاهده شده در حین آزمایش‌ها
 • صدور برگه‌های عدم انطباق برای عیوب مشاهده شده حین آزمایش
 • پوشش فرایند صدور و گردش عدم انطباق، شکایت مشتری و اخطار به تامین‌کننده (با رویکرد 8D)
 • پوشش فرایند صدور و گردش اقدامات اصلاحی منطبق با ISO 9001
 • برنامه‌ریزی و صدور سند کنترل کیفیت به شکل خودکار یا توسط کاربر
 • مدیریت کارهای واحدهای کنترل کیفیت توسط کارتابل هر کارشناس با طراحی گردش‌کارهای منعطف