آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره PIDIDC-1403/284 جهت تأمین SOLENOID VALVES

مناقصه

PIDIDC-1403/284

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تأمین SOLENOID VALVES مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت‌هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ ۴ میلیون ریال به حساب شماره (IR79 0180 0000 0000 0306 8257 71) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 203، 206 و 208  تماس حاصل نمایند.
 
                                                  امور بازرگانی