آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات تعمیرات و نگهداری

فراخوان

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات تعمیرات و نگهداری اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از شرکت‌هایی که دارای تجربه، حسن سوابق اجرایی، پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت مربوطه، توانایی مالی و توانایی تضمین کیفیت خدمات مربوطه را دارند، دعوت می‌شود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ اعلام آمادگی خود را بصورت کتبی به آدرس ایمیل tenders@pididc.com ارسال و دستورالعمل شرکت در مناقصه را دریافت نمایند. 
همچنین مناقصه‌گران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 86092862 داخلی 208، 206 و 203  تماس برقرار کنند.
 
 مدیریت بازرگانی