آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع

فراخوان

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع اقدام نماید.

لذا بدینوسیله از شرکت هایی که دارای تجربه، حسن سوابق اجرایی، پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت مربوطه، توانایی مالی و توانایی تضمین کیفیت خدمات مربوطه را دارند، دعوت می شود تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/11/07 اعلام آمادگی خود را بصورت کتبی به آدرس ایمیل tenders@pididc.com ارسال و دستورالعمل شرکت در مناقصه را دریافت نمایند.

همچنین مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن 86092862 داخلی 208 تماس برقرار کنند.

شایان ذکر است که پیمانکاران بومی دارای اولویت می باشند.

 مدیریت بازرگانی